ISO 14001


ISO 14001 забезпечує організаціям всіх типів методологію і засоби для управління наслідками їх діяльності для навколишнього середовища. Міжнародний стандарт ISO 14001 містить зобов'язання щодо запобігання забруднень, раціональне використання ресурсів, уповільнення змін клімату, захисту біорізноманіття та екосистем. Ці вимоги відносяться до процесу виробництва продукції, а не безпосередньо товарів.

Головна мета ISO 14001 «Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосовування» - мінімізація шкідливого впливу виробничої діяльності на навколишнє середовище, а саме ефективне використання ресурсів і скорочення відходів.

Вимоги щодо скорочення негативного впливу на природу застосовуються до будь-якої організації, незалежно від масштабу виробництва і галузі діяльності.

Організаціям необхідно контролювати свій вплив на навколишнє середовище на всіх етапах життєвого циклу: починаючи від закупівлі сировини і закінчуючи утилізацією продукту. Стандарт ISO 14001 сумісний з іншими міжнародними нормативами, наприклад, ISO 9001, ISO 22000.

Сертифікат відповідності вимогам ISO 14001, видається на 3 роки. Він підтверджує наявність на Вашому підприємстві системи екологічного менеджменту, а також має велике значення при участі в тендерах.

Сертифікація ISO 14001 включає діагностичний аудит, який передбачає попередню оцінку підприємства, і власне сертифікаційний аудит, коли аналізується ефективність впровадженої системи менеджменту.

Переваги сертифікованої системи ISO 14001:

  • Пiдвищення престижу підприємства та конкурентоспроможності товару;
  • Зміцнення довіри інвесторів, партнерів і споживачів;
  • Збут продукції на міжнародних ринках;
  • Скорочення витрат за рахунок підвищення якості управління ресурсами;
  • Зведення до можливого мінімуму викидів і відходів або їх повна відсутність;
  • Прозорість перед законом і суспільством.
  • Наша команда фахівців пропонує допомогу в розробці, впровадженні системи менеджменту і сертифікації Вашого підприємства на відповідність міжнародного стандарту ISO 14001:2015. Якщо Ви хочете продемонструвати екологічну відповідальність компанії - звертайтеся до нас.