Персонал - один з головних ресурсів будь-якого підприємства. Саме він забезпечує безперервний розвиток та служить запорукою успішного ведення бізнесу. Але для досягнення цілей компанії варто постійно підвищувати компетентність персоналу, проводити навчання та демонструвати це. Таким чином буде рости довіра споживачів.

Кожен працівник повинен чітко розуміти свої обов'язки в ході проведення всіх модернізацій та змін в законодавстві. Тільки в цьому випадку підприємство буде працювати ефективно та зменшить поява ймовірних збоїв.

Навіщо потрібен внутрішній аудит

З розвитком бізнесу зростає інтерес до аудиту. На сьогоднішній день служби внутрішнього аудиту можна зустріти не тільки в великих компаніях, але і у представників середнього бізнесу. У деяких випадках такі служби створюються з нуля, в інших вони постійно розширюються і удосконалюються. Актуальність аудиту полягає ще в тому, що у кожного підприємства постійно є потреба перспективного контролю. Тобто постійно необхідно виявляти, аналізувати і управляти всілякими ризиками. Особливу значущість внутрішнього аудиту надає потреба керівників отримувати об'єктивну і достовірну інформацію про стан справ всередині компанії.

Коли на підприємстві створюється внутрішній аудит і впроваджується система управління, яка відповідає міжнародним стандартам, то найчастіше керівники віддають перевагу своїм перевіреним кадрам. Співробітники повинні пройти спеціальне навчання, щоб отримати необхідну компетенцію і підвищити кваліфікацію. Саме вони після проходження такого навчання отримують посади внутрішніх аудиторів. Тільки в цьому випадку внутрішній аудит буде проводитися коректно і професійно.

Де, як і коли проводити навчання внутрішніх аудиторів?

Проведення навчання свого персоналу краще довірити професіоналам. Адже від цього залежить якість роботи ваших співробітників в майбутньому. Сучасний успішний бізнес неможливий без постійного вдосконалення кадрів. За знаннями майбутнє! Наша команда проводить навчання за міжнародним стандартом ISO 19011 за такими напрямками:

 • Система менеджменту якості ISO 9001;
 • Система безпеки харчової продукції ISO 22000;
 • Система екологічного менеджменту ISO 14001.

Варто пам'ятати про те, що проходження спеціального навчання є обов'язковим для членів груп з контролю за якістю та безпекою екологічного менеджменту.

Система менеджменту якості

В ході цього курсу персоналу роз'яснюються норми міжнародних стандартів менеджменту якості, а також вивчаються принципи проведення внутрішніх аудитів та методики управління програмами. Все згідно з чинними вимогами ISO 19011. Також пояснюються положення стандарту ISO 19011. При навчанні кожен слухач отримає розуміння як розробляти, впроваджувати ті чи інші положення стандарту в роботі компанії і, як функціонує система менеджменту якості (СМЯ). Буде також надана інформація про те, як правильно заповнювати звітні форми і вести документацію. У форматі ознайомчої буде подана інформація про сертифікацію і специфіці роботи зовнішніх аудиторів.

Навчання призначене для керівників підприємств, а також для тих фахівців, які працюють в різних галузях і беруть участь в плануванні, проведенні та аналізі внутрішніх аудитів. Причому цей аудит повинен повністю відповідати системі менеджменту якості. Всі, хто навчаються, повинні мати базові знання про вимоги міжнародного стандарту, що діє на підприємстві.

Після проходження навчання слухачі отримують сертифікат внутрішнього аудитора встановленого зразка. Це дозволяє навчити потрібну кількість компетентних фахівців серед свого персоналу, які зможуть правильно впровадити і стежити за виконанням вимог міжнародної системи менеджменту якості.

Система безпеки харчової продукції

ISO 22000 - міжнародний стандарт, який визначає вимоги щодо системи менеджменту в області безпеки харчових продуктів. Цим стандартом контролюється безпеку харчових продуктів відповідно до умов НАССР (від англ. Hazard Analysis and Critical Control Points - аналіз ризиків і критичні контрольні точки).

Це загальноприйнятий стандарт і він визнаний у всьому світі. ISO 22000 підійде для кожної організації, яка має відношення до харчової промисловості. У тому числі це стосується всіх виробників харчової, тютюнової промисловості, упаковки та навіть миючих засобів.

Сертифікація є необхідною для тих, хто впроваджує систему менеджменту якості.

В ході навчання нами забезпечується повна підтримка на всіх етапах по інтеграції ISO 22000. Як завершення навчання - отримання міжнародного сертифікату встановленого зразка.

Після впровадження системи менеджменту в області безпеки харчових продуктів ваше підприємство отримає ряд переваг:

 • відповідність кодексу НАССР і вимогам стандартів ISO 9001;
 • оптимізація внутрішніх ресурсів;
 • позитивний вплив на репутацію, як наслідок - зростання довіри з боку споживачів;
 • розширення клієнтської та партнерської бази;
 • поліпшення документації і т.д.

Варто врахувати той факт, що багато закордонних компаній виставляють вимогу про наявність такого сертифіката для співпраці.

Система екологічного менеджменту

ISO 14001 - міжнародний стандарт, який регламентує систему екологічного менеджменту. Впровадження такої системи в організацію компанії сприяє поліпшенню своїх екологічних показників. Це стає можливим завдяки більш ефективному використанню ресурсів і скорочення витрат. Крім цього, впроваджена система екологічного менеджменту допомагає збільшити довіру партнерів, споживачів і контролюючих органів.

В ході навчання надаються необхідні знання для досягнення успіху в процесі управління екологічними ризиками. Таку систему можна впроваджувати як в загальну систему менеджменту, так і в якості самостійної системи. У будь-якому випадку вона принесе позитивні зміни в репутації компанії і її діяльності в цілому.

Навчання фахівцями компанії "ISO-Certify"

Навчанням кадрів необхідно займатися постійно. Але дуже важливо правильно донести всю необхідну інформацію. Для проведення навчання внутрішніх аудиторів СМК не потрібно мати спеціальні ліцензії або сертифікати. Така підготовка ніяк не регламентується законодавством. Тому теоретично її можна поводити своїми силами. Однак краще довірити такий важливий момент фахівцям.

При виборі організації, яка надає послуги з навчання, слід звернути увагу на її досвід і вивчити надані програми. Дуже важливо підібрати оптимальний варіант навчання. Перш за все враховується кількість робочих і особливості господарської діяльності.

Ми пропонуємо такі варіанти підготовки внутрішнього аудитора:

 • Корпоративне навчання групами співробітників (від п'яти осіб), яке буде проходити на території вашої організації.
 • Підготовка фахівців в нашому офісі.
 • Дистанційне навчання. Виключно через мережу Інтернет за допомогою додатків Skype, Zoom або Viber. Такий варіант можливий як в індивідуальному порядку, так і для групи співробітників.
Дистанційне навчання. Виключно через мережу Інтернет за допомогою додатків Skype, Zoom або Viber. Такий варіант можливий як в індивідуальному порядку, так і для групи співробітників.
 • мети, основні види та етапи внутрішнього аудиту;
 • підготовка і планування проведення;
 • действия после проверки, устранение несоответствий;
 • дії після перевірки, усунення невідповідностей;
Навчаючи персонал, ви вкладаєте ресурси в розвиток свого бізнесу. Після професійно-технічного навчання ваші фахівці зможуть самостійно:
 • впроваджувати необхідні стандарти і стежити за відповідністю всім встановленим вимогам;
 • налагоджувати структуру документації і покращувати документообіг;
 • підвищувати конкурентоспроможність;
 • управляти ризиками, щоб уникнути можливості появи критичної ситуації;
 • регламентировать деятельность, то есть обосновать и закрепить функции,
 • виконувати обов'язки і нести відповідальність відповідно до підрозділами і посадовими особами організації;
 • проводити внутрішній аудит;
 • постійно моніторити показники результативності і т.д.

Таким образів всі дії по навчанню персоналу спрямовані на отримання віддачі у вигляді зростання прибутку, підвищення продуктивності, зменшення часу на виконання робіт. Крім цього зникає необхідність в залученні кваліфікованих співробітників з боку. Внутрішній аудитор - відмінне рішення для кожної компанії.

Фахівці нашої компанії проводять семінари, які мають практичну спрямованість і супроводжуються відповідним свідоцтвом. Зв'яжіться з нами для отримання більш детальної інформації та ми підберемо індивідуальну пропозицію для вашого бізнесу.