Персонал є головним ресурсом підприємства для його безперервного розвитку. Тому компанія, що демонструє стратегію підвищення компетентності персоналу, викликає довіру споживачів. У свою чергу, чітке розуміння працівниками своїх обов'язків в умовах модернізації технологічних процесів та постійних змін вимог законодавства не тільки підвищує загальну ефективність виробництва, а й зменшує ризики можливих збоїв.

У процесі впровадження системи управління за міжнародними стандартами працівникам варто пройти спеціалізоване навчання для набуття необхідних компетенцій та підвищення кваліфікації.

Ми проводимо необхідне навчання персоналу за напрямами:

 • Система менеджменту якості ISO 9001;
 • Система безпечності харчової продукції ISO 22000;
 • Система екологічного менеджменту ISO 14001;
 • Кожна із систем передбачає навчання за стандартом ISO 19011 щодо порядку внутрішніх аудитів.
 • Увага! Спеціальне навчання є обов’язковим для членів груп з якості / безпечності / екологічного менеджменту.

  Ми підберемо для Вас оптимальний варіант навчання з огляду на кількість робітників та особливості господарської діяльності:

 • Корпоративне навчання на території Вашої організації (групи від 5-ти чоловік)
 • Підготовка групи в нашому офісі;
 • Дистанційне навчання за допомогою лише Інтернету (Skype чи Viber), проведене як для 1-єї людини, так і для групи осіб.
 • Професійно-технічне навчання дозволить Вашим фахівцям:

 • впровадити на підприємстві необхідний стандарт в узгодженості з конкретними процесами виробництва;
 • налагодити структуру документації згідно з вимогами стандарту;
 • відповідати вимогам міжнародних стандартів, тобто підвищити власну конкурентоспроможність;
 • керувати ризиками для запобігання критичних ситуацій у роботі;
 • регламентувати діяльність, тобто обґрунтувати та закріпити функції, обов'язки та відповідальність підрозділів й посадових осіб організації;
 • проводити внутрішні аудити та постійний моніторинг показників результативності.
 • Інвестиції в розвиток персоналу повинні принести віддачу у вигляді підвищення продуктивності виробництва, зростання прибутку, реалізації певних цілей, зменшення часу на виконання робіт, економії витрат та ін.

  Наші семінари мають практичну спрямованість та супроводжуються відповідним свідоцтвом.

  Зв’яжіться з нашими спеціалістами для детальнішої інформації та індивідуальної пропозиції.