OHSAS 18001


Стандарт ДСТУ OHSAS 18001 (IDT) містить мінімальні вимоги до системи охорони праці та промислової безпеки. Міжнародний норматив OHSAS 18001 призначений для запобігання виробничого травматизму і професійних захворювань, а також створення безпечних робочих місць.

Стандарт застосовується до будь-яких підприємств, незалежно від діяльності, розміру, місцезнаходження, характеру і складності виробництва. Особливо високий ступінь ризику на підприємствах нафтогазового комплексу, добувної та хімічної галузей промисловості, будівельної індустрії. Він може бути впроваджений самостійно на підприємстві, або інтегрований з будь-якою іншою системою управління, наприклад ISO 9001, ISO 14001 або ISO 22000.

OHSAS 18001 дає Вашій організації такі можливості:

 • створення безпечних умов праці;
 • своєчасне усунення загроз;
 • зниження ймовірності аварій, нещасних випадків та інцидентів;
 • прозорість перед законом;
 • підвищення ефективності роботи персоналу.
 • Якщо підприємству видано Сертифікат OHSAS 18001, то це означає, що підприємство здійснює вичерпний контроль над факторами виробничого і професійного ризиків, воно дбає про гігієну свого персоналу, про безпеку на робочих місцях.

  На зміну стандарту OHSAS 18001, дія якого закінчується в березні 2021 року, приходить новий ISO 45001. Виходячи з цього, сертифікати на систему менеджменту професійної безпеки та здоров'я OHSAS 18001 видаються тільки до 2021 року. Компанії, вже сертифіковані по OHSAS 18001, можуть адаптуватися до вимог ISO 45001 також з нашою допомогою.

  Сертифікація за стандартом OHSAS 18001 дає Вашому підприємству такі переваги:

 • підвищення авторитету, як з боку партнерів або споживачів, так і з боку наглядових органів;
 • зростання інвестиційної привабливості та вартості активів, зважаючи на зниження професійних ризиків;
 • пріоритетність при тендерах і великих замовленнях;
 • підвищення конкурентоспроможності.
 • Якщо у Вас виникли питання, пов'язані з проходженням процедури сертифікації за вимогами міжнародного стандарту OHSAS 18001 чи відповідного навчання персоналу, то звертайтеся до наших фахівців.