Поліпшення якості, продуктивності, ефективності та ділових відносин - це лише деякі переваги впровадження системи управління якістю (СМЯ), такої як ISO 9001. Нещодавно вийшли оновлені стандарти, що фокусуються на конкретних вимогах, які допомагають оптимізувати використання СМЯ.

Стандарт ISO 10014 «Системи управління якістю - Управління організацією для досягнення якісних результатів - Керівництво для реалізації фінансових та економічних вигод» спрямований на топ-менеджмент. Він застосовує структурований підхід до досягнення фінансового успіху з використанням системи управління якістю та принципів, описаних у стандартах системи управління системою ISO 9000.

Використання стандарту дозволяє здійснювати моніторинг та управління тенденціями в ключових показниках ефективності з метою вжиття заходів, які допоможуть підвищити ефективність. Він також допомагає передбачати та управляти ризики, оптимізувати вартість та пропонує приклади структурованого підходу до підвищення ефективності бізнесу.

Також нещодавно оновлений стандарт ISO 10013 «Системи управління якістю - Керівництво для документованої інформації» , що містить вказівки щодо розробки та підтримки документальної інформації для підтримки ефективної системи управління якістю.

Він враховує конкретні потреби організації, включаючи правову та нормативну базу, потреби та очікування зацікавлених сторін, ризики та можливості, а також стратегічне спрямування організації при плануванні документально оформленої інформації та її збереження.

Покращена версія визнає вдосконалення в документації, що відбулися з моменту попереднього випуску, такі як вдосконалення заходів безпеки та поява автоматизації управління потоком процесів.