Утилізація та переробка пластикових відходів стає все більш актуальною темою на фоні глобального засмічення пластиком. Стандарт ISO 15270 спрямований допомогти врегулювати це питання ...читать статью

В організації будь-якої форми правління можливим є настання ризиків, які пов’язані з економічними, екологічними та соціальними показниками, що суттєво впливають на професійну репутацію підприємства. В результаті цього виникає потреба в менеджменті ризиків, який допомагає ефективно працювати в умовах невизначеності ...читать статью

У зв`язку з щорічним зростанням кількості загиблих і постраждалих в результаті ДТП урядові організації, дорожні служби, групи забезпечення безпеки і приватні компанії підтримали розробку міжнародного стандарту ...читать статью

Маленькі діти більшу частину часу проводять в ліжечку, відповідно дуже важливим є безпека і якість того, на чому вони сплять, оскільки це суттєво впливає на їх нормальний розвиток ...читать статью

ISO 23274-1:2019 определяет процедуру испытания динамометра шасси для измерения выбросов выхлопных газов и потребления электрической энергии и топлива для транспортных средств ...читать статью

ММСП (мікро-, малі та середні підприємства) - основа економіки більшості розвинених країн, саме від них залежить фінансовий стан самих держав ...читать статью

Міжнародна організація сертифікації (International Organization for Standardization) розробила спеціальний стандарт ISO 28000, пояснюючи його появу тим, що недостатній рівень безпеки постачань ставить під загрозу стабільність економічного розвитку держав та міжнародної торгівлі. ...читать статью

В современном обществе достаточно популярным явлением является коррупция. Она приводит к существенным политическим, социальным, экономическим и нравственным проблем, разрушает справедливое управление, создает препятствия в процессах развития и образует конкуренцию. ...читать статью

Оскільки в багатьох країнах відбувається посилення вимог до організацій, які зберігають і обробляють персональні дані, то питання інформаційної безпеки компаній є одним з найбільш актуальних у світі ...читать статью

Критична контрольна точка (ККТ) - це точка, або процес, чи етап, де може бути застосований контроль, і є надзвичайно важливим для запобігання або усунення небезпеки харчової продукції або зменшення її до прийнятного рівня. ...читать статью

Перший принцип НАССР передбачає виявлення значних небезпек, пов’язаних з харчовими продуктами, та здійснення ефективних заходів контролю, щоб гарантувати, що ці небезпеки не завдають шкоди споживачеві ...читать статью

Процес Системи Управління Якістю (СУЯ) - це стійка, цілеспрямована сукупність взаємопов`язаних видів діяльності, яка за певною технологією перетворює входи і виходи, що представляють цінність для споживача ...читать статью

За вікном 2020 рік, і ми живемо в світі високих технологій, то чому так багато харчових підприємств досі використовують паперові записи для управління таким важливим фактором, як якість та безпека продуктів харчування? ...читать статью

Для виконання вимог п 4.1 «Розуміння організації та її середовища», згідно стандарту ISO 9001, організація повинна розуміти зовнішні та внутрішні чинники, які слугують для розуміння стратегічного напрямку, що впливають на здатність досягати намічених цілей ...читать статью

Дотримуючись вимог стандарту ISO 9001, організація повинна вибудовати процесний підхід у своїй діяльності, визначити процеси та їх послідовність, взаємодію під час управління процесами й зв`язки між ними, при цьому вихідні дані одного процесу являються вхідними даними для наступного процесу ...читать статью

Менеджмент ризику. Новий розділ 6.1, тепер вимагає, щоб компанії визначали ризики, які можуть вплинути (позитивно або негативно) на здатність системи менеджменту безпеки харчових продуктів досягати намічених результатів, а також вживали заходів управління ризиками. ...читать статью

Стандарт ISO 22000 для багатьох організацій харчового ланцюга є основою для побудови системи управління безпечністю харчових продуктів і часто являє собою введення в сертифікацію стандартів, що діють в рамках Глобальної ініціативи з безпеки харчових продуктів ...читать статью

Якість являє собою одну із базових ознак, що спонукають до збільшення попиту серед споживачів, а також беззаперечно сприяють підвищенню конкурентоспроможності. ...читать статью

Перш ніж приступити до введення в обіг харчових продуктів слід здійснити державну реєстрацію суб’єктів господарювання - операторів харчових продуктів ...читать статью