ММСП (мікро-, малі та середні підприємства) - основа економіки більшості розвинених країн, саме від них залежить фінансовий стан самих держав...читать статью


Міжнародна організація сертифікації (International Organization for Standardization) розробила спеціальний стандарт ISO 28000, пояснюючи його появу тим, що недостатній рівень безпеки постачань ставить під загрозу стабільність економічного розвитку держав та міжнародної торгівлі....читать статью


В современном обществе достаточно популярным явлением является коррупция. Она приводит к существенным политическим, социальным, экономическим и нравственным проблем, разрушает справедливое управление, создает препятствия в процессах развития и образует конкуренцию....читать статью


Оскільки в багатьох країнах відбувається посилення вимог до організацій, які зберігають і обробляють персональні дані, то питання інформаційної безпеки компаній є одним з найбільш актуальних у світі...читать статью


ISO 20000 є міжнародною нормою, якою встановлюється необхідні вимоги до механізму управління системою інформаційних технологій...читать статью


Для эффективного и успешного производства продукции либо оказания услуг очень важно, чтобы персонал был квалифицированным и компетентным...читать статью


Поліпшення якості, продуктивності, ефективності та ділових відносин - це лише деякі переваги впровадження системи управління якістю (СМЯ), такої як ISO 9001....читать статью


Пандемия COVID-19 потрясла весь мир, но это не все плохие новости...читать статью


З 1999 року стандарт OHSAS 18001 є визнаним стандартом системи управління охороною праці, за яким системи управління можуть бути оцінені та сертифіковані....читать статью


С 1 января 2021 года вступил в действие новый Санитарный регламент для учреждений общего среднего образования....читать статью


Критична контрольна точка (ККТ) - це точка, або процес, чи етап, де може бути застосований контроль, і є надзвичайно важливим для запобігання або усунення небезпеки харчової продукції або зменшення її до прийнятного рівня. ...читать статью


Перший принцип НАССР передбачає виявлення значних небезпек, пов’язаних з харчовими продуктами, та здійснення ефективних заходів контролю, щоб гарантувати, що ці небезпеки не завдають шкоди споживачеві...читать статью


Процес Системи Управління Якістю (СУЯ) - це стійка, цілеспрямована сукупність взаємопов`язаних видів діяльності, яка за певною технологією перетворює входи і виходи, що представляють цінність для споживача...читать статью


ISO 26000 – Міжнародний стандарт, розроблений з метою допомогти компаніям зробити свій вклад направлений на стійкий розвиток, тобто чинити соціально відповідальним чином...читать статью


Аудит відповідності часто є тривожним часом для керівника закладу харчування, підприємства з виробництва харчових продуктів ...читать статью


За вікном 2020 рік, і ми живемо в світі високих технологій, то чому так багато харчових підприємств досі використовують паперові записи для управління таким важливим фактором, як якість та безпека продуктів харчування? ...читать статью


Для виконання вимог п 4.1 «Розуміння організації та її середовища», згідно стандарту ISO 9001, організація повинна розуміти зовнішні та внутрішні чинники, які слугують для розуміння стратегічного напрямку, що впливають на здатність досягати намічених цілей...читать статью


Дотримуючись вимог стандарту ISO 9001, організація повинна вибудовати процесний підхід у своїй діяльності, визначити процеси та їх послідовність, взаємодію під час управління процесами й зв`язки між ними, при цьому вихідні дані одного процесу являються вхідними даними для наступного процесу...читать статью


Менеджмент ризику. Новий розділ 6.1, тепер вимагає, щоб компанії визначали ризики, які можуть вплинути (позитивно або негативно) на здатність системи менеджменту безпеки харчових продуктів досягати намічених результатів, а також вживали заходів управління ризиками....читать статью


Стандарт ISO 22000 для багатьох організацій харчового ланцюга є основою для побудови системи управління безпечністю харчових продуктів і часто являє собою введення в сертифікацію стандартів, що діють в рамках Глобальної ініціативи з безпеки харчових продуктів...читать статью


Якість являє собою одну із базових ознак, що спонукають до збільшення попиту серед споживачів, а також беззаперечно сприяють підвищенню конкурентоспроможності....читать статью


Для успешной разработки системы управления предприятиями, которые производят продукцию, необходимо иметь нормативный документ (стандарт) по которому изготавливается продукция...читать статью


Агропродовольчий ринок прийнято вважати оператором ринку харчових продуктів...читать статью


Перш ніж приступити до введення в обіг харчових продуктів слід здійснити державну реєстрацію суб’єктів господарювання - операторів харчових продуктів...читать статью