Дотримуючись вимог стандарту ISO 9001, організація повинна вибудовати процесний підхід у своїй діяльності, визначити процеси та їх послідовність, взаємодію під час управління процесами й зв'язки між ними, при цьому вихідні дані одного процесу являються вхідними даними для наступного процесу.

Процесний підхід, прийнятий в стандарті ISO 9001 при впровадженні та вдосконаленні, полягає в забезпеченні відповідності вимогам та якості виготовленої продукції та наданих послуг. Правильне розуміння і управління процесами, які взаємопов'язані і створюють систему, має забезпечити ефективність в досягненні поставлених цілей.

Процесний підхід заснований на систематичному визначенні та управлінні процесами, включаючи взаємодію між ними, організація досягає у відповідності до політики і стратегії в системі управління якістю, що прийняті керівництвом.

Управління процесом і системою в цілому може бути реалізовано з використанням циклу PDCA (Plan-Do-Check-Act / Плануй-Роби-Перевіряй-Дій) з підходом, заснованим на оцінці ризику, який прагне використовувати в своїх інтересах можливості і запобігати небажаним наслідкам загроз.

Стандарт ISO 9001:2015 використовує концепцію циклу PDCA на рівні, що стосується операційних процесів, які реалізуються в рамках системи та зводяться до простої і логічної послідовності дій, з унікальністю яких навряд чи хто буде сперечатися. Послідовність дій наступна: плануємо діяльність та створюємо критерії до неї, щоб у подальшому можна було чітко за встановленими вимогами судити про те, наскільки успішно були виконані поставлені завдання. Заплановану діяльність потрібно випробувати на відносно невеликих ділянках робіт, де невеликий ризик втрат в разі невдачі, потім потрібно проаналізувати результати та впровадити зміни в вимоги, або в роботу. Працюємо далі. Цикл варто повторювати до тих пір, доки організація не доб’ється гнучкості у своїй діяльності, що дозволить у подальшому пристосовуватися до змін.

Підсумовуючи, можна сказати, що PDCA має великий вплив у впровадженні процесного підходу, адже саме цей механізм відіграє ключову роль в постійному поліпшенні роботи організації на систематичній основі. А безперервне поліпшення - один з принципів процесного підходу.