ISO 26000 – Міжнародний стандарт, розроблений з метою допомогти компаніям зробити свій вклад направлений на стійкий розвиток, тобто чинити соціально відповідальним чином. Це означає діяти етично та прозоро, що сприяє здоров’ю та благополуччю суспільства.

Розробка стандарту почалась ще у 2010 році після п’яти років переговорів між багатьма зацікавленими сторонами в усьому світі. ISO 26000 був створений робочою групою в яку входило 500 експертів з усього світу. Представники влади (правління), організації поза межами правління, промислові організації, споживчі групи та профспілки по всьому світі були залучені в процес розробки, що підтверджувало необхідність досягнення міжнародного консенсусу.

ІSО 26000 містить керівництво про те, як бізнес та підприємства будуть підвищувати свій рівень соціальної відповідальності. Це означає, що їх діяльність буде більш коректною та прозорою, що буде сприяти підвищенню добробуту суспільства.

ІSО 26000:2010 містить керівні рекомендації, а не жорсткі вимоги, стандарт впроваджується добровільно і саме тому його не можливо використовувати в якості стандарту сертифікації як по більш відомим стандартам ІSО. Він призначений для всіх організацій незалежно від розміру, сфери діяльності або місця розташування.

  ISO 26000 виділяє наступні елементи соціальної відповідальності:
 • Визнання соціальної відповідальності;
 • Визначення зацікавлених сторін та взаємодія з ними;
 • Організаційне управляння;
 • Підзвітність;
 • Прозорість;
 • Етична поведінка;
 • Повага інтересів зацікавлених сторін;
 • Дотримання законодавчих норм;
 • Дотримання міжнародних норм поведінки;
 • Дотримання і повага до прав людини;
 • Трудові практики;
 • Навколишнє середовище;
 • Порядні (добропорядні) ділові практики;
 • Проблеми, пов’язані із споживачами;
 • Участь у житті спілок та їх розвиток.

Кожна організація самостійно визначає для себе, що для неї прийнято та на що потрібно реагувати. Це можливо зробити після проведення аналізу та діагностики з зацікавленими сторонами. Всі організації працюють не у вакуумі. Бізнес та підприємства знаходяться під впливом багатьох факторів. Взаємовідносини із суспільством та оточуюче середовище, в яких вони здійснюють свою діяльність, являється критичним фактором для продовження ефективної взаємодії. Даний стандарт все частіше використовують в якості міри виміру ефективності роботи, і він допоможе організаціям втілити принципи соціальної відповідальності шляхом обміну передовим досвідом в усьому світі.