Міжнародна організація сертифікації (International Organization for Standardization) розробила спеціальний стандарт ISO 28000, пояснюючи його появу тим, що недостатній рівень безпеки постачань ставить під загрозу стабільність економічного розвитку держав та міжнародної торгівлі. Він враховує всі ризики міжнародних ланцюгів поставок, пропонує методи їх оцінки, запобігання та усунення наслідків.

Зараз відбувається активний розвиток світової торгівлі, це призвело у свою чергу до того, що ділові партнери знаходяться в різних частинах світу і відповідно підпадають під дію різного законодавства, тому збільшується кількість ризиків, які потрібно постійно оцінювати і приймати відповідні заходи для їх запобігання. Саме це стало причиною виникнення системи міжнародних стандартів, яка допомагає компаніям розробляти і впроваджувати ефективну систему управління безпекою ланцюга постачань.

Склад міжнародних стандартів ISO серії 28000 містить:

 • ІSО 28000 «Технічні умови для систем управління безпекою ланцюга постачань»;
 • ІSО 28001 «Системи менеджменту безпеки ланцюга поставок - Найкращі методи здійснення безпеки ланцюга поставок, оцінки та планів безпеки - Вимоги та настанови»;
 • ІSО 28003 «Системи менеджменту безпеки ланцюга поставок. Вимоги до органів, що здійснюють аудит і сертифікацію систем управління безпечністю ланцюга поставок »;
 • ІSО 28004 «Системи менеджменту безпеки ланцюга поставок. Керівництво по впровадженню ІSО 28000».
 • ISO 28001 може бути цікавий будь-яким підприємствам незалежно від розмірів і видів діяльності, організаціям, які будь-яким чином залучені в торгівлю і бажають забезпечити безпеку і охорону ланцюга поставок.

До суб'єктів, зацікавлених в безпеці і охороні ланцюга постачань, можна віднести: виробників, які частково і повністю організовують процес поставки; дистриб'юторів; учасників міжнародних поставок (експортери, імпортери); митних, фрахтових брокерів; компанії, які надають послуги перевезення (авто, авіа, ж/д, морські, річкові); операторів контейнерних терміналів; аеропорти, водні порти, вокзали; складські комплекси; експедиторів.

ISO 28000 в першу чергу необхідний для логістичних компаній , що безпосередньо займаються організацією перевезень на замовлення, також для виробників, які самостійно організовують поставку власних товарів.

Даний стандарт надає можливість для співпраці з держструктурами, великими компаніями, міжнародними брендами; участі в тендерах, держзакупівлі; отриманні державних субсидій, інших пільг; підвищення репутації, створення іміджу надійного партнера; залучення нових замовників, інвесторів; підвищення інвестиційної привабливості; розширення діяльності в міжнародних масштабах.

Переваги, які отримують Організації, системи менеджменту яких відповідають вимогам міжнародного стандарту ISO 28000:

 • зниження кількості порушень безпеки, розміру збитків від порушень, розкрадань і контрабанди на транспорті;
 • здійснення ефективного контролю і управління ризиками щодо загроз;
 • зміцнення іміджу надійного партнера і репутації на ринку товарів / послуг;
 • оптимізація витрат на підтримання адекватного рівня безпеки ланцюга поставок (або її частини) за рахунок системного використання внутрішніх ресурсів;
 • полегшення отримання статусу відповідності вимогам програм з безпеки національних митних організацій;
 • можливість створення інтегрованої системи менеджменту завдяки виключно високій мірі гармонізації стандарту ISO 28000 до стандартів ISO 9001 та ISO 14001;
 • більш ефективну взаємодію Організації з зацікавленими сторонами з питань безпеки та їх інформованість, включаючи діяльність при виборі підрядника / постачальника.

В час активного розвитку міжнародної торгівлі виникає потреба контролювати постачання на іншому кінці світу і ми маємо бути впевнені, що обидві сторони керуються одним документом. Наші спеціалісти з радістю допоможуть Вам впровадити та сертифікувати систему управління безпекою ланцюга постачань.