Оскільки в багатьох країнах відбувається посилення вимог до організацій, які зберігають і обробляють персональні дані, то питання інформаційної безпеки компаній є одним з найбільш актуальних у світі. Адже майбутній партнер, замовник, інвестор повинен бути впевненим у тому, що співпраця з Вами не призведе до несанкціонованих доступів до інформаційної бази компанії. Тому ви маєте підтвердити, що відповідаєте міжнародному стандарту.

Основними принципами стандарту ISO 27001 є: конфіденційність інформації, цілісність інформації, доступність інформації.

У стандарті ISO 27001 зібрані описи найкращих світових практик в області управління інформаційною безпекою. ISO 27001 встановлює вимоги до системи менеджменту інформаційної безпеки для демонстрації здатності організації захищати свої інформаційні ресурси. Цей стандарт підготовлений в якості моделі для розробки, впровадження, функціонування, моніторингу, аналізу, підтримки та поліпшення Системи Менеджменту Інформаційної Безпеки.

ISO 27001 тісно пов’язаний з іншими стандартами, такими як: ISO 27002 (створений на основі Британського стандарту BS 7799-1, раніше мав назву ISO 17799), який містить в подробицях рекомендації щодо впровадження 114 контролів, які використовуються з метою зниження ризиків для безпеки визначених в ISO 27001; ще один стандарт, який поєднується з ISO 27001, це ISO 27004, він надає рекомендації як саме визначити чи досягла система менеджменту інформаційної безпеки своїх цілей.

ISO 27005 (з'явився на основі Британського стандарту BS 7799-3) - гарне доповнення до ISO 27001, тому що містить рекомендації щодо оцінки, обробки, управління ризиками порушення інформаційної безпеки.

Також стандарт ISO 27001 має тісний зв'язок зі стандартами систем менеджменту якості ISO 9001 та ISO 14001 та базується на їх основних принципах. Більш того, обов'язкові процедури стандарту та вимоги до структури документації ISO 9001 аналогічні з ISO 27001. Велика частина документації, необхідна по ISO 27001, вже могла бути розроблена, і могла використовуватися в рамках ISO 9001. Таким чином, якщо організація вже має систему менеджменту згідно, наприклад, з ISO 9001 або ISO 14001, то вже частково забезпечила виконання вимоги стандарту ISO 27001 в рамках вже існуючих систем.

В часи цифрової інформації та переходу на електронний документообіг надійний захист інформації стає важливим чи не для кожної фірми. Наші спеціалісти з радістю допоможуть Вам впровадити та сертифікувати систему управління інформаційною безпекою.