ISO/IEC 5218 Інформаційна технологія — Коди для представлення статі людей — це міжнародний стандарт, який визначає стать людини за допомогою нейтрального щодо мови однозначного коду. Даний стандарт був створений Технічним комітетом з управління даними та обміну даними ISO, запропонований у листопаді 1976 р. та оновлений у липні 2004 р. Наразі стандарт підтримується підкомітетом з управління даними Об’єднаного технічного комітету.

Цей міжнародний стандарт не передбачає використання послідовних файлів, носіїв інформації, мов програмування чи інших особливостей обробки інформації, які мають використовуватись у його реалізації, він відповідає вимогам більшості застосувань, які потребують кодування статі людини.

ISO/IEC 5218 не замінює національні стандарти для кодування статей, розроблені на основі кодів, отриманих від назв статей у різних мовах (наприклад, «M» для «чоловічого» та «F» для «жіночого» в англійській мові). Він надає числовий код, який не залежить від мовних кодів і як такий призначений для забезпечення спільної основи для міжнародного обміну інформацією, що містить елементи даних про стать людини.

Чотири коди, визначені в ISO/IEC 5218

  • 0 = невідомо;
  • 1 = чоловік;
  • 2 = Жінка;
  • 9 = Не застосовується.

Стандарт визначає, що його використання може визначатись позначенням «СТАТЬ».

У стандарті чітко зазначено, що кодування чоловічого як 1 і жіночого як 2 не має значення; кодування просто відображає існуючу практику в країнах, які започаткували цей стандарт. У стандарті також пояснюється, що він «відповідає вимогам більшості додатків, які потребують кодування статі людини.

Забезпечуючи цифрові коди для представлення людської статі, ISO/IEC 5218:2004 має на меті:

  1. скоротити час, необхідний для запису, форматування та передачі інформації;
  2. покращити цілісність, ясність і точність обмінюваної інформації;
  3. мінімізувати обсяг людського втручання, необхідного для передачі інформації;
  4. зменшити витрати, пов'язані з використанням та обміном інформацією.

Таким чином, ISO/IEC 5218:2004 відповідає вимогам більшості програм, які потребують кодування статі людей.