Згідно ДСТУ 3411:2004 «Вимоги до органів сертифікації продукції та порядок їх призначення і надання повноважень на діяльність у системі», органи по сертифікації повинні підтримувати різні вимоги, залежно від країни та сфери діяльності.

Основні вимоги, які можуть бути застосовані до органів по сертифікації, включають:

  • Акредитація: Органи з сертифікації повинні бути акредитовані на національному та/або міжнародному рівнях. Це означає, що вони повинні відповідати встановленим стандартам та критеріям, що є надійністю та об'єктивністю процесу сертифікації
  • Прозорість: Органи по сертифікації повинні забезпечувати відкритість та прозорість процесу сертифікації. Це означає, що вони повинні розкрити всю інформацію про свою діяльність та процес сертифікації, включаючи критерії, процедури та результати
  • Незалежність: Органи по сертифікації повинні бути незалежними та неупередженими. Це означає, що вони не повинні мати жодних інтересів у результатах сертифікації та не повинні мати жодних зв’язків з організацією, яка проходить цю сертифікацію
  • Кваліфікований персонал: Органи по сертифікації повинні мати достатньо кваліфікований персонал з необхідною експертизою у сфері, в якій проводиться сертифікація
  • Обладнання та матеріали: Органи сертифікації повинні мати необхідне обладнання та матеріали для проведення сертифікації відповідно до встановлених стандартів та критеріїв
  • Система керування якістю: Органи по сертифікації мають мати систему керування якістю, яка забезпечує ефективне та надійне проведення процесу сертифікації. Ця система повинна включати в себе процедури, методи та інструменти для контролю якості процесу сертифікації, а також для постійного вдосконалення цього процесу

Крім того, органи з сертифікації повинні підтримувати правових та етичних стандартів, забезпечувати конфіденційність інформації та підтримувати вимоги щодо доброчесності та професіоналізму. Вони також повинні забезпечувати надійність та надійність сертифікаційного процесу та надавати звіти про результати сертифікації.

Обираючи орган для сертифікації продукції, рекомендуємо звертати увагу на вищевказані вимоги та обирати найкращий варіант.