Для операторів ринку малих потужностей, або потужностей на яких виконуються прості операції (незначний ступінь ризику) є можливість впровадження спрощеної системи НАССР.

Суть підходу полягає в допомозі малим підприємствам у впровадження та застосуванні пропорційних заходів контролю небезпечних факторів, виходячи з оцінки ризику. Перевагою даного підходу є впровадження меншої кількості процедур, які будуть необхідні саме малому підприємству. Наприклад застосування лише 1 принципу – Аналізування небезпечних факторів.

При розробці та застосуванні процедур, що засновані на принципах системи НАССР, оператори ринку повинні брати до уваги три основні вимоги:

  1. Забезпечення виробництва безпечного харчового продукту
  2. Дотримання принципів НАССР та провадження процедур відповідно до оцінки ризику
  3. Запровадження ефективних процедур

Незалежно від того застосовується спрощений підхід чи ні, підприємство повинне запровадити обов’язкові програми-передумови, які враховують планування виробничих та допоміжних приміщень для попереджання перехресного забруднення продукту; вимоги до санітарного стану підприємства та інженерних комунікацій; вимоги до належного стану обладнання, чистоти поверхонь; вимоги до здоров’я та гігієни персоналу; забезпечення захисту продукту від попадання сторонніх домішок, належне поводження з відходами та контроль за шкідниками.

Водночас слід пам’ятати, що гнучкий підхід не призначений для зменшення ККТ та за будь-яких змін в діяльності, які можуть вплинути на безпеку продукції, оператори ринку повинні переглядати процедури відповідно до принципів НАССР й при необхідності, змінювати їх.