Трильйони доларів. Таку суму потрібно для того, щоб досягти чистого нульового викиду вуглецю і зменшення наслідків змін клімату. Зелене фінансування, включаючи зелені облігації і кредити, є одним із способів досягнення цієї мети, але те, що в світі відсутнє загальноприйняте визначення "зеленого" фінансування, може привести до уповільнення його розвитку і дасть можливість прижитися "екообдурюванню". Саме цим було покликане створення нового стандарту.

ISO 14030, "Оцінка екологічної ефективності - "зелені" боргові інструменти" , являє собою гармонізовану на міжнародному рівні дорожню карту для випуску "зелених" облігацій і надання "зелених" позик. Даний стандарт являє собою сукупність вимог, принципів, рекомендацій щодо визначення "зелених" облігацій і позик, які фінансують відповідні проекти, активи і види діяльності; по звітності про використання отриманих коштів; з моніторингу та звітності про їх вплив на навколишнє середовище.

Серія з чотирьох частин містить таксономію активів і проектів, які зможуть отримувати "зелене" фінансування, описує процеси для "зелених" облігацій і позик, а також дає гарантію того, що облігації, випущені або надані відповідно до його вимог, принесуть очікувані екологічні вигоди.

Один з членів групи експертів, які безпосередньо займалися розробкою стандарту, зазначив, що дана серія допоможе забезпечити довіру і гармонізацію передових практик у секторі "зеленого" фінансування, сприяючи тим самим розвитку ринку.

Метою цих стандартів є запобігання використання "екообдурювання", підвищення довіри до ринку, що, в свою чергу, повинно не тільки привести до зростання інвестицій і довіри інвесторів, але і принести більше екологічних вигод.

У серію входять такі нормативні документи:

  • ISO 14030-1 ‘’Оцінка екологічної ефективності - Зелені боргові інструменти - Частина 1: Процес для зелених облігацій’’
  • ISO 14030-2 ‘’Оцінка екологічної ефективності - Зелені боргові інструменти - Частина 2: Процес для зелених позик’’
  • ISO 14030-3 ‘’Оцінка екологічної ефективності - Зелені боргові інструменти - Частина 3: Таксономія (знаходиться в стадії розробки)’’
  • ISO 14030-4 ‘’Оцінка екологічної ефективності - Зелені боргові інструменти - Частина 4: Вимоги до програми верифікації’’