Кризові часи, нестача резервів, стихійні лиха, кібератаки – це лише деякі загрози, з якими можуть зіткнутись бізнеси у своїй діяльності.

Послідовне планування дій у випадку лиха означає більш ефективне реагування та швидше відновлення.

Нещодавно оновлений міжнародний стандарт «ISO 22301:2019. Безпека та стійкість — Системи управління безперервністю бізнесу» містить вказівки для всіх організацій, незалежно від розміру, галузі чи характеру, щодо впроваджування, підтримки та вдосконалювання системи управління безперервністю бізнесу.

Є й інші переваги:

  • Здатність запевнити зацікавлені сторони в організаційній надійності
  • Отримання кращого розуміння бізнесу, аналізуючи ключові проблеми та слабкі сторони
  • Покращена ефективність бізнесу та організаційна стійкість

Стандарт має багато спільних елементів з ISO 9001 та ISO 14001, а саме: залучення компетентних осіб, задокументовану інформацію, аналіз з боку керівництва, постійне вдосконалення та цикл Plan-Do-Check-Act (PCDA). Таким чином, ви зможете легко інтегрувати цей стандарт зі стандартами, які вже впроваджені вашою компанією.

Сертифікація за цим стандартом не є обов’язковою, але може бути корисним інструментом для демонстрації того, що ваша організація відповідає його стандартам і працює відповідно до найкращої міжнародної практики.