Для виконання вимог п 4.1 «Розуміння організації та її середовища», згідно стандарту ISO 9001, організація повинна розуміти зовнішні та внутрішні чинники, які слугують для розуміння стратегічного напрямку, що впливають на здатність досягати намічених цілей. І для цього як найкраще підходить якісна оцінка ризиків - SWOT-аналіз, що полегшує зіставлення зовнішніх загроз і можливостей із внутрішніми слабкостями та сильними сторонами організації.

Якісна оцінка ризиків – це процес, для подання якісного аналізу ідентифікації ризиків та визначення усіх ризиків, що вимагають як найшвидшого реагування. Даний метод оцінки ризиків формулює ступінь тяжкості ризику та надає можливість вибрати найоптимальніший спосіб реагування на нього. Доступність поданої інформації дає можливість визначити головні пріоритети для різних видів ризиків. Перевагами процесу якісної оцінки ризиків є можливість ранжирування ризиків з використанням характеристик або колірних позначень, простота розуміння і реалізації.

SWOT-аналіз – інструмент, що не надає остаточної інформації для прийняття рішень щодо управління, але дає можливість систематизувати інформацію з використанням власних думок, досвіду та оцінок. Широке використання та вдосконалення SWOT-аналізу пояснюються тим, що управління пов’язане з великими обсягами інформації, яку необхідно представити, обробити, проаналізувати та використовувати, потребує розробку та застосування методів організації такої роботи.

Початковим етапом у SWOT-аналізі є оцінка поточного стану підприємства та перспектив його розвитку, проводиться аналізування зовнішніх та внутрішніх аспектів, які оточують підприємство.

    Оцінуючи потенціал організації, необхідно відповісти на ряд запитань, а саме:
  • Чи у достатній кількості підприємство забезпечене матеріально-технічними ресурсами?
  • Чи володіє підприємство достатніми фінансовими ресурсами?
  • Чи володіє підприємство кадровим потенціалом виконати поставлені задачі?

Другий етап SWOT-аналізу визначає можливості та загрози, що теоретично можуть виникнути в результаті розробки та впровадження проектів.

    Прикладом таких проектів можуть бути:
  • експорт продукції підприємства в інші країни;
  • зміцнення позицій на ринку;
  • створення привабливого інвестиційного клімату в інвесторів.

Заключним етапом процесу SWOT-аналізу є проведення аналізу факторів та ранжування їх за рівнем впливу на діяльність організації, що дозволяє сформувати конкретний перелік слабких і сильних сторін організації, а також загроз і можливостей, встановлення зв'язків між найбільш впливовими слабкими і сильними сторонами, загрозами і можливостями зовнішнього середовища.

Провівши SWOT-аналіз, організація розуміє зовнішні та внутрішні чинники, які слугують для розуміння стратегічного напрямку, що впливають на здатність досягати намічених цілей.