З 1999 року стандарт OHSAS 18001 є визнаним стандартом системи управління охороною праці, за яким системи управління можуть бути оцінені та сертифіковані.

Минуло 19 років та за рішенням Комітету з проекту ISO, випущений новий стандарт ISO, який замінив OHSAS 18001 – на стандарт ISO 45001.

Які найбільш доречні відмінності між двома стандартами?!

 1. Перша відмінність стосується його структури.
 2. ISO 45001 базується на Керівництві ISO, яке визначає загальну структуру високого рівня, текст та загальні терміни та визначення для наступного покоління систем управління (наприклад, ISO 9001, ISO 14001 тощо). Ця структура має на меті полегшити процес впровадження та інтеграцію декількох систем управління гармонізовано, структуровано та ефективно.

 3. У новому стандарті сильніше зосереджується на контексті організації.
 4. ISO 45001

  • Вимагає включення аспектів охорони здоров'я та безпеки в загальну систему управління організацією, таким чином, спонукаючи керівництво до вищої керівної ролі стосовно системи управління охороною праці.
  • зосереджується на виявленні та контролі ризиків.
  • вимагає від організацій врахувати, як постачальники та підрядники управляють своїми ризиками.

  OHSAS 18001

  • делегує обов'язки з охорони праці керівнику з питань безпеки, а не інтегрує систему в діяльність організації.
  • зосереджується на виявленні небезпек.
 5. Основні концепції
 6. У ISO 45001 змінено деякі основні концепції, такі як ризик, працівник та робоче місце.Існують також нові визначення таких термінів, як: моніторинг, вимірювання, ефективність, продуктивність та техніка безпеки та гігієни праці.

Терміни "документ" та "запис" були замінені терміном "документована інформація" у ISO 45001.

Стандарт також стверджує, що документована інформація повинна зберігатися настільки, наскільки це необхідно, щоб мати впевненість у тому, що процеси були здійснені за планом.

Незважаючи на ці зміни, загальна мета ISO 45001 залишається такою ж, як OHSAS 18001, яка полягає у зменшенні неприйнятних ризиків та забезпеченні безпеки та добробуту всіх, хто бере участь у діяльності організації.