Згідно із ISO 22000 на всіх підприємствах де є зберігання та транспортування харчової продукції повинні бути розроблені спеціальні програми-передумови для дотримання всіх вимог. Допомогти підприємцям в цьому може ознайомлення із ДСТУ ISO/TS 22002-5:2020. Даний стандарт надає роз’яснення щодо забезпечення належних умов та мінімізування можливості забруднення продукту.

При поводженні з харчовими продуктами важливу роль відіграють не тільки умови виробництва продукції, а й її зберігання та транспортування. Адже на останніх етапах реалізації продукції можна допуститись невиправних помилок, а результаті чого продукцію потрібно буде утилізувати.

При зберіганні товару, приміщення необхідно спроектувати таким чином, щоб все устаткування, стіни, підлога були легко очищуваними, забезпечували захищеність товару від потрапляння сторонніх речовин та можливості перехресного забруднення. Потрібно створити максимально підходящі умови навколишнього середовища, такі як температура, вологість, якість повітря. В останньому випадку при потребі можуть використовувати розподілення за часом або дотримуватись фізичного розподілення товару в приміщенні.

При транспортуванні потрібно забезпечити відповідний санітарний стан логістичних одиниць. Кожен транспорт повинен бути ідентифікований та відповідно обладнаний для перевезень певних категорій харчових продуктів. Кузов машини повинен мати спеціальне покриття, яке легко очищується та дезінфікується. Процес завантаження, перевезення та вивантаження продукції повинен супроводжуватись постійним моніторингом та контролюванням процесу.

Відповідальні за процеси працівники повинні дотримуватись санітарно-гігієнічних вимог та норм поведінки.

Важливим моментом при поводженні з продукцією є їх огляд на відповідність та ідентифікація.

Під ідентифікацією розуміється отримання документованої інформації про постачальників, кількість та відповідність вимогам товару, дата отримання товару, ідентифікатор логістичної одиниці, умови транспортування товару чи його зберігання.

Під час кожної операції з харчовим продуктом потрібно забезпечитись у збереженні його споживчих характеристик, саме тому зберігання та транспортування є одним із важливих факторів поводження з ними.