Перш ніж приступити до введення в обіг харчових продуктів слід здійснити державну реєстрацію суб’єктів господарювання (операторів харчових продуктів).

Зазначений обов’язок поширюється на:

- заклади роздрібної торгівлі харчовими продуктами тваринного та рослинного походження (вода питна, напої також підлягають реєстрації) всіх форм власності – магазини, лотки з реалізації;

- заклади ресторанного господарства (ресторан, бар, кафе, їдальня, закусочна, кафетерій, буфет);

- підприємства, що провадять діяльність на будь-якій стадії виробництва та/або обігу харчових продуктів які не мають експлуатаційного дозволу.

За відсутність державної реєстрації потужності відповідно до законодавства передбачається адміністративна відповідальність. Суми штрафу є фіксованими та розраховуються у прив’язці до мінімальної заробітної плати станом на 01 січня поточного року.

За відсутність державної реєстрації потужності для юридичних осіб штраф складає 20 мінімальних заробітних плат, для фізичних осіб-підприємців – 11 мінімальних заробітних плат; за відсутності експлуатаційного дозволу потужності для юридичних осіб штраф складає 30 мінімальних заробітних плат, для фізичних осіб-підприємців – 20 мінімальних заробітних плат.

Не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку роботи потужності оператор ринку зобов’язаний подати (надіслати) до Держпродспоживслужби заяву про державну реєстрацію потужності, в якій зазначаються:

- найменування, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань,

- місцезнаходження або прізвище, ім’я, по батькові,

- реєстраційний номер облікової картки платника податків чи серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті),

- місце проживання оператора ринку, назва (опис) потужності,

- адреса,

- заплановані види діяльності,

- перелік харчових продуктів, виробництво та/або обіг яких планується здійснювати,

- вид оператора ринку за класифікацією суб’єктів господарювання, визначеною Господарським кодексом України (суб’єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємництва).

Заява про державну реєстрацію потужності засвідчується підписом оператора ринку або уповноваженої ним особи та реєструється територіальним органом Держспоживслужби в день її надходження.

Оператор ринку має право розпочати експлуатацію потужності за принципом мовчазної згоди, якщо протягом 15 робочих днів після подання ним заяви про державну реєстрацію потужності територіальний орган Держпродспоживслужби не прийняв рішення про відмову у державній реєстрації потужності або не надав копії такого рішення оператору ринку.

Планові заходи державного контролю здійснюються відповідно до щорічного плану державного контролю. Щорічний план державного контролю на наступний рік розробляється та затверджується компетентним органом до 1 грудня поточного року та оприлюднюється на своєму офіційному веб-сайті.

Заходи державного контролю здійснюються без попередження (повідомлення) оператора ринку, крім аудиту. Аудит постійно діючих процедур, заснованих на принципах НАССР, проводиться за умови повідомлення оператора ринку не пізніше ніж за три робочі дні до здійснення такого заходу.